مرکز خدمات کانال مثبت (تست)

دل نوشته موسس کانال مثبت:

خیلی کارها رو نفهمیده انجام میدهیم… و ضررش را در آینده میفهمیم. در جامعه موتورسواری ضرباتی را به ریشه خود میزنند که انرژی ها پرت میرود و اثر منفی آن به خود موتورسوار برمیگردد. کمک کنیم این اثرها مثبت شوند.

تو زندگی مون خوبه درک کنیم آدمهایی که دلسوز و جویای علم , آنهایی که بدون منت و با دل و جان کار میکنند
بسیار کمند, افرادی که بدنیال رشد معنوی خود و محیط خود بیش از درآمدهای مادی شخصی یا نام آوری و مقام توجه میکنند

بسیاری سوال کرده اند چرا نام کانال مثبت رو برای مجموعه برگزیدین؟ با اینکه فامیل خودتون با مسماست و ثبت شده از 1336 در بازرگانی خوشنام و زیبا بوده…
گفتم چون خواستم گروه گرایی نباشه.. .وحدت باشه.. متعلق به همه باشه… با همکاری قهرمانان دوچرخه سواری در سال 1376 کانال مثبت رو ثبت کردیم. کانال مثبت رو بجای راه مثبت با کمی دیدگاه تبلیغاتی … کانالی باشه همه مثبت گرا باشند. گویند نام نیک است که میماند و این نام با افتخار در معابر اداری و مردمی خود نمایی کرد و باعث ارتباط قوی گردید.

دوستانی تقاضا کردند که عملکردهای قبلی کانال مثبت رو مکتوب کنم که اینها بذهنم رسید دریک شب زیبا با خسوفی زیبا

کانال مثبت از بدو تاسیسش به صورت دوره ای عملکردیهایی مثبت رو با هدف ارتقآ مثلث فرهنگ و صنایع و ورزش موتورسواری و دوچرخه سواری داشته. درواقع با توجه به کم نیاز بودن سعی بر آن بوده که بیشتر بعنوان کاتالیزور در جهت ایجاد رشد و رقابت سالم عمل کنیم.

 

خدمات ما :

  • General Automotive Repair
  • Preventative Car Maintenance
  • Air Conditioning and Heater Service
  • Cooling System and Radiator Repair
  • Synthetic Motor Oil Replacement
  • Oil Filter Replacement
  • Brake Repair
  • Engine Diagnostic
  • Belts, Hoses, Fluids
  • Transmission Services
test-1
crf250r-8
[stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-oil-add” title=”OIL CHANGES” box_text_color=”#ffffff” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_size=”20″ css=”.vc_custom_1495993664119{padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” css_icon=”.vc_custom_1495993664118{margin-top: 1px !important;margin-right: 21px !important;padding-top: 18px !important;padding-right: 4px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 6px !important;}” icon_bg_color=”#f2b930″ box_text_color_hover=”#ffffff” icon_color=”#ffffff”]تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ;[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-brake” title=”BRAKE SERVICE” box_text_color=”#ffffff” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_size=”36″ css=”.vc_custom_1495993697630{padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” css_icon=”.vc_custom_1495993697629{margin-top: 1px !important;margin-right: 21px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 11px !important;}” icon_bg_color=”#ef2929″ box_text_color_hover=”#ffffff” icon_color=”#ffffff”]تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ;[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-air_conditioning” title=”AIR CONDITIONING” box_text_color=”#ffffff” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_size=”36″ css=”.vc_custom_1495993679832{padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” css_icon=”.vc_custom_1495993679832{margin-top: 1px !important;margin-right: 21px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 12px !important;}” icon_bg_color=”#6c98e1″ box_text_color_hover=”#ffffff” icon_color=”#ffffff”]تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ;[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-transmission” title=”TRANSMISSION” box_text_color=”#ffffff” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_size=”36″ css=”.vc_custom_1495993707310{padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” css_icon=”.vc_custom_1495993707309{margin-top: 1px !important;margin-right: 21px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 9px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 11px !important;}” icon_bg_color=”#44a8b4″ box_text_color_hover=”#ffffff” icon_color=”#ffffff”]تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ;[/stm_icon_box]
[stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-auto_electric” title=”AUTO ELECTRIC” box_text_color=”#ffffff” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_size=”37″ css=”.vc_custom_1495993689119{padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” css_icon=”.vc_custom_1495993689118{margin-top: 1px !important;margin-right: 21px !important;padding-top: 7px !important;padding-right: 12px !important;padding-bottom: 13px !important;padding-left: 12px !important;}” icon_bg_color=”#d93ad0″ box_text_color_hover=”#ffffff” icon_color=”#ffffff”]تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ;[/stm_icon_box][stm_icon_box title_holder=”h4″ icon=”stm-icon-Tire_Wheel” title=”TIRE & WHEEL SERVICE” box_text_color=”#ffffff” box_bg_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_size=”34″ css=”.vc_custom_1495993717670{padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}” css_icon=”.vc_custom_1495993717669{margin-top: 1px !important;margin-right: 21px !important;padding-top: 11px !important;padding-right: 6px !important;padding-bottom: 11px !important;padding-left: 7px !important;}” icon_bg_color=”#17c655″ box_text_color_hover=”#ffffff” icon_color=”#ffffff”]تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ; تست ;[/stm_icon_box]

زمانبندی ارایه خدمت

[contact-form-7 id=”587″ title=”زمانبندی ارایه خدمت”]
[stm_working_days title=”ساعات ارایه خدمات” monday=”9:00 am – 9.00 pm” tuesday=”9:00 am – 9.00 pm” wednesday=”9:00 am – 9.00 pm” saturday=”9:00 am – 7.00 pm” css=”.vc_custom_1495993850050{margin-top: 6px !important;}” sunday=”9:00 am – 9.00 pm”]
[stm_call_to_action_2 call_to_action_icon=”stm-icon-question” call_to_action_icon_right=”stm-icon-phone2″ call_to_action_color=”#2f3c40″ call_to_action_text_color=”#ffffff” call_to_action_label=”همین امروز تماس بگیرید” call_to_action_label_right=”+982166000213″]