مدارک ذیل الزامیست, لطفا  قبلا از تکمیل فرم تامین گردد.

عکس از کارت ملی
عکس از پشت کارت ملی
عکس از شناسنامه صفحه اول و دوم
عکس از کارت هیئت موتورسواری یا فدراسیون موتورسواری

کلیه عکسهای آپ لود شده بایستی بصورت کاملا خوانا برای کلیه نوشته های آن باشند. عکسی که خوانا نباشد قابل قبول نبوده ومجددا باید این پروسه آپ لود را بگذرانید.
زمان صدور سند از تاریخ تحویل و پرداخت هزینه تا 14 روز کاری یا کمتر میباشد, این زمان بزودی یکروزه خواهد گشت.

جهت دریافت اولین شناسنامه وسیله نقلیه خریداری کانال مثبت یا جهت انتقال شناسنامه موتورهای ورزشی, تفرحی کانال مثبت تکمیل تمامی فیلدهای زیر الزامیست

مرحله 1 از 6

  • YYYY slash MM slash DD