موتورها به دو صورت دسته بندی می شوند:

   الف:

1. کاری

2. تفریجی

3 ورزشی

   ب:

1. آف رود

2. جاده

3.  مولتی پورپوز

کاری: موتورهایی که کاربردشان به منظور استفاده روزمره شهری یا روزمره بیایانی یا روزمره کشاورزی یا پلیس, … استفاده می شوند را کاری می نامیم. این موتورها عموما یک نفره و با چراغ, بوق, آینه, سبک وزن, دارای چمدان یا بسته باربری می باشند.

تفریحی: موتورهایی که جهت استفاده طولانی مدت روزانه طراحی نشده اند و عموما جهت سفر کوتاه و بلند یا برنامه های تفریحی در داخل شهر استفاده می شوند. این موتورها می توانند یک نفره یا دونفره, با چمدان یا بی چمدان , عموما دارای باک حجیم تر برای طی مسیر بلند تر, مصرف سوخت کمتر , گرمکن زین یا دسته فرمان . این موتورها عموما مناسب سفرهای درون شهری یا امور ورزشی نیستند گرچه امکان تبدیل عموم موتورها به موتورهای مدل دیگر می باشد. در نمونه های کوچکتر موتورهای شهری مانند اسکوتر ها یا موتورهایی که جنبه تفننی دارند از نکات بالا مثتثنی هستند.

موتورهای ورزشی: موتورهایی که جهت ورزش و تفریح و سلامتی روح و جسم راننده آن کاربرد دارند و در رشته های متنوع استفاده می شوند. این موتورها به هیچ وجه دارای بوق, آینه  نیستند و در بسیاری از رشته ها داری چراغ عقب و جلو نیز نیستند. در بسیاری از رشته ها فقط یک ترک استفاده می شوند. وزنشان از موتورهای مشابه خود در کلاس تفریحی یا کاری پایین تر و قدرت یا گشتاور بیشتری دارند.

اسکوتر ها ( که در ایران به اشتباه پا کشتی نام برده می شوند) نوعی موتورهای کاری محسوب می شوند.

موتورهای کاری (شهری) از این موتورها امکان استفاده ورزشی و تفریحی (سفر) نیز با تغییراتی کم امکان پذیره

موتور کاری , تفریحی (تفننی)

موتورهای کروز ( به اشتباه در ایران هارلی معرفی شدند) فقط جهت سفر و جاده طراحی شده اند و مناسب استفاده دورن شهری نیستند

موتورهای کاری پلیس. در واقع این موتورها تورینگ ( مسافرتی ) هستند که تبدیل به موتور پلیس شده اند

آف رودها:  اسپیدوی, موتوکراس , ایندور, رالی, تریال,   دوآل

جاده:  تریک , اسکوتر, تورینگ , کروز, اسپرت تورینگ , نیکد (استریت) , کافی ریسر, اسپرت بایک, تراک بایک  ,

مولتی پورپوز: ادونچر , تریل